เกี่ยวกับเรา บริษัท พี.ยู.เมทัลชีท จำกัด

บริษัท พี.ยู.เมทัลชีท จำกัด
ประวัติ

บริษัท พี.ยู.เมทัลชีท จำกัด เริ่มเปิดดำเนินการเมื่อปี 2545 โดยเริ่มจากการบริหาร
บริษัท พี.ยู.เมทัลชีท จำกัด เกิดจากผู้ชำนาญการ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หลังคาเมทัลชีท แบบมี
ฉนวนพี.ยู.โฟม วางแผนธุรกิจ คนรุ่นใหม่ ที่พัฒนาสู่การบริหารงานทางด้านผลิตภัณฑ์ พร้อม
ดำเนินการโดยช่างที่เชี่ยวชาญทางด้านหลังคาเมทัลชีท และการบริการที่ครบวงจร ด้านการ
ออกแบบเกี่ยวกับหลังคา และการติดตั้ง ด้วยความพยายามที่จะปรับปรุงและพัฒนาการบริการ
จึงได้พัฒนาจนกลายมาเป็น บริษัทชั้นนำทางด้านหลังคาเมทัลชีท

ทางบริษัทฯ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ บริษัท พี.ยู.เมทัลชีท จำกัด เป็นผู้ให้
ความร่วมมือกับประเทศไทยในการลดและเลิกใช้สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน เมื่อปี 2556
จากกระทรวงอุตสาหกรรม

ปัจจุบัน บริษัท พี.ยู.เมทัลชีท จำกัด เปิดดำเนินการ เป็นผู้ออกแบบ วางสเปค
เกี่ยวกับหลังคาเมทัลชีท มหาวิทยาลัยฯ โครงการหมู่บ้าน สำนักงาน ร้านสะดวกซื้อ
วัด ศาลาปฎิบัติธรรม ร้านกาแฟ รองรับงาน รัฐวิสาหกิจ ราชการ มหาชน รวมถึงพันธมิตรทางการค้า

เลือกใช้หลังคาเหล็กรีดลอน P.U. METAL SHEET 3 IN 1 เพราะ

ถูก ประหยัดค่าใช้จ่าย3 ขั้นตอนอยู่ในขั้นตอนเดียว มุงหลังคาเสร็จแล้วเสร็จเลย
เร็ว ไม่ต้องเสียเวลาทำสีทีละขั้นตอน ไม่ต้องเสียโอกาส มุงหลังคาเสร็จขั้นตอนเดียว
ดี เพราะใช้วัสดุคุณภาพมาตรฐาน ป้องกันความร้อน กันรั่ว กันเสียงได้ดี

หลังคาเหล็กรีดลอน P.U. METAL SHEET คือคำตอบแรก และคำตอบสุดท้ายของคุณ

ผลงานบางส่วนของเรา พียู.เมทัลชีท

บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ
บริษัท ยูนิคอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ
โรงแรมเอ็นสิริ รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี
ฌ็องเซลิเซ่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี